Giới thiệu về CPD Group

   CPD Group là một nhóm công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển dự án, kinh doanh bất động sản với hạt nhân là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển dự án Việt  Nam (CPD Vietnam Limited). CPD Group được hình thành với các cổ đông có tiềm lực tài chính mạnh và rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án khu chung cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng cho thuê tại các thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết và Hà Nội.
   Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển dự án Việt Nam được thành lập năm 2008 tại Hà Nội với vai trò là hạt nhân của CPD Group, là trung tâm  phối hợp hành động của các thành viên với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là phát triển và kinh doanh bất động sản.