Giới thiệu công ty

Giới thiệu về CPD Group

CPD Group là một nhóm công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển dự án, kinh doanh bất động sản, thương mại, dịch vụ với hạt nhân là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển dự án Việt Nam (CPD Vietnam Limited) ...